Condiții de utilizare

Acest site web este proprietatea firmei Wolters Kluwer Transport Services.

Contact info:

Wolters Kluwer Transport Services N.V./S.A.
Belgicastraat 17
1930 Zaventem
Belgium

RPR Brussel / RPM Bruxelles 0872 586 165 
B.T.W. / T.V.A. BE 0872 586 165

E-mail: info@wktransportservices.com

Termeni de Utilizare

Aceștia sunt Termenii de Utilizare a tuturor site-urilor web care sunt disponibile sub Teleroute.com și sub entitățile asociate (de aici înainte denumite "site web"). Acești Termeni de Utilizare ar trebui să fie citiți împreună cu WKTS Privacy Policy. Prin folosirea acestui site web, declarați că sunteți de accord cu acești Termeni de Utilizare.

Mai mult, folosirea produselor și a serviciilor Teleroute este, de asemenea, în conformitate cu termenii acordului încheiat de dvs. sau de firma dvs. cu Wolters Kluwer Transport Services, înainte de o astfel de utilizare. Acest fapt va include, fără limitări, Termenii și Condițiile Generale de Utilizare Teleroute și unul sau mai multe seturi de Termeni și Condiții Speciale de Utilizare, când e cazul. Aceste documente vă pot fi puse la dispoziție (comunicate), la cerere.

Drepturi de autor

Acest site (incluzând, dar fără a se limita la design, structura, lay-out și a elementelor conținute de acesta) este proprietatea exclusivă a firmei Wolters Kluwer Transport Services sau a licențiaților săi și este protejat și de către legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.
Este interzis de a modifica, copia, stoca, reproduce, retransmite, difuza, închiria, lienția, distribui, vinde, publica, radiodifuza, transfera sau circula orice informație, serviciu, produs sau software obținut de pe acest site web, fără acceptarea în scris a acestui fapt de către firma Wolters Kluwer Transport Services.
Aveți, totuși, permisiunea de a imprima (lista) pagini de pe acest site, în măsura în care acest lucru este în mod rezonabil necesar pentru utilizarea de către dvs. a acestui site.

Mărci comerciale

Numele și logo-ul Teleroute sunt mărci comerciale înregistrate ale Wolters Kluwer Transport Services. Mărcile comerciale folosite în colaborare cu produsele sau serviciile Teleroute sunt proprietatea firmei Wolters Kluwer Transport Services.
Mai mult, alte nume ale produselor/serviciilor și/sau firmelor menținonate pe acest site, pot consitui mărci comerciale deținute de către proprietarii lor.

Codul Conduitei

Nu puteți folosi site-ul pentru nici un motiv sau în nici un scop care este ilegal, defăimător, dăunător, ofensiv sau criticabil în vre-un fel, nici să transmiteți, pe sau prin intermediul site-ului, sau posta pe site orice material care ar putea fi ilegal, defăimător, ofensiv sau criticabil în vre-un fel. Wolters Kluwer Transport Services poate lua orice acțiune cu privire la orice informații sau materiale transmise prin utilizarea de către dvs. a site-ului, considerate de către Wolters Kluwer Transport Services ca reprezentând o încălcare a termenilor din prezentul document. Wolters Kluwer Transport Services are dreptul de a refuza oricărui utilizator accesul la site, în mod unilateral și fără avertisment anterior, incluzând (fără limitare) în caz de non-conformitate cu termenii prezentului document.

Reclamă și Promoții

Wolters Kluwer Transport Services poate folosi site-ul pentru a face reclamă și a promova produsele și serviciile sale (or cele ale firmelor colaboratoare). Wolters Kluwer Transport Services poate autoriza orice persoană sau corporație de a face reclamă sau de a-și promova produsele prin intermediul site-ului.

Avertismente

Folosirea acestui site se face pe proprie răspundere. Site-ul web este creat și menținut de către Wolters Kluwer Transport Services cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, Wolters Kluwer Transport Services nu poate garanta acuratețea, gradul de completare, actualitatea sau succesiunea corectă a oricărei informații de pe acest site, incluzând, dar nu limitat la, informațiile originare ale Wolters Kluwer Transport Services, sau adunate de către Wolters Kluwer Transport Services din surse publice disponibile. Pot apărea întârzieri, omisiuni sau neconcordanțe în informații.
Wolters Kluwer Transport Services nu își asumă nici o obligație cu privire la caracterul adecvat al informațiilor sau software-ului unei terțe părți, conținute de acest site. Site-ul web și toate informațiile, materialele, software-ul, produsele și serviciile sunt furnizate pe bază de “așa cum este” și “așa cum este disponibil”, fără nici un fel de garanție (inclusiv, dar fără limitare la, adecvare la un anumit scop, acuratețe, calitate și integritate satisfăcătoare a conținutului a oricărui material postat pe site). Detaliile privind produsurile și serviciile, precum și prețurile acestora, pot fi schimbate fără aviz prealabil.
Sunteți de accord că, facând excepție cu privire la cazurile de fraudă sau de intenție dăunătoare, și în cea mai mare măsură permisă de legislația în vigoare:

  • Wolters Kluwer Transport Services nu va avea nici un fel de răspundere privind acuratețea, gradul de completare, actualitatea sau succesiunea corectă a informațiilor, sau privind orice prejudiciu sau incident cauzat datelor sau materialelor, sau privind orice altă revendicare, pierdere sau daună pe care ați putea să o suferiți prin utilizarea site-ului (inclusiv, dar nu limitat la, orice virus transmis prin intermediul site-ului);
  • Wolters Kluwer Transport Services nu poate fi făcută răspunzătoare (fie prin contract, fapt sau altfel) pentru nici un prejudiciu direct, special, indirect, incidental, represiv, exemplar sau de consecință (inclusiv, fără limitare, pierderea de timp, de venituri, profituri, clienți, date, etc.), pentru a decizie sau acțiune luată de dvs. pe baza informațiilor de pe acest site, pentru orice întrerupere a oricăror date, informații, sau orice alt aspect al acestui site, sau pentru orice utilizare frauduloasă a site-ului de către un terț;
  • În nici un caz, răspunderea suportată de Wolters Kluwer Transport Services, decurgând sau în legătură cu acești Termeni de Utilizare, va fi depăși suma de €100.

Despăgubire

Sunteți de accord să despăgubiți și să exonerați firma Wolters Kluwer Transport Services, mangerii, directorii, acționarii, angajații, agenții și firmele independente colaboratoare, pentru și împotriva oricărei și tuturor reclamațiilor, acțiunilor și cererilor (inclusiv, fără limitare, taxe legale și de contabilitate rezonabile), rezultate sau care ar rezulta din utilizarea abuzivă de către dumneavoastră a site-ului sau din orice încălcare a oricăreia dintre dispozițiile prevăzute în acești Termeni de Utilizare.

Link-uri către alte site-uri

Pentru a vă oferi o sursă mai completă de informații și de servicii, acest site conține link-uri către alte site-uri. Aceste site-uri nu sunt sub controlul Wolters Kluwer Transport Services și Wolters Kluwer Transport Services nu este responsabil în nici un fel pentru conținutul oricărui site legat sau oricărui link conținut într-un site legat și pentru modul în care datele vor fi tratate prin intermediul acestor site-uri.

Generalități

Wolters Kluwer Transport Services poate modifica acești Termeni de Utilizare, din când în când. Orice astfel de modificare va fi notificată prin menționarea ei pe pagina de start a site-ului.

Acești Termeni de Utilizare sunt reglementați în conformitate cu legile din Belgia. Orice acțiune sau procedură legală cu privire la acești Termeni de Utilizare vor fi supuse jurisdicției non-exclusive a instanțelor din Bruxelles.

O versiune tipărită a acestor Termeni de utilizare, precum și orice avertizare conexă, trimisă sub formă electronică, va fi acceptată în orice procedură juridică legată de acest acord, cu aceeași valoare juridică ca și orice alt document creat și păstrat sub formă de hârtie. 
Dacă oricare prevedere a acestor Termeni de Utilizare este considerată a fi imposibilă de aplicat, atunci acești Termeni de Utilizare vor fi considerați ca fiind modificați prin modificarea unei astfel de prevederi, în măsura necesară pentru a o face executorie, păstrând în același timp intenția acesteia sau, în cazul în care nu este posibil, prin substituirea unui altei prevederi care este executorie și atinge substanțial același obiectiv și rezultat economic.

Limba în care sunt prezentați Termenii de Utilizare

În cazul în care Wolters Kluwer Transport Services v-a furnizat o traducere în limba locală a versiunii engleze a Termenilor de Utilizare, în acest caz acceptați faptul că traducerea este furnizată doar pentru comfortul dvs. și că versiunea în limba engleză a Termenilor de Utilizare va guverna relația dvs. cu Wolters Kluwer Transport Services.
În care există vreo contradicție între traducere și versiunea în limba engleză, atunci versiunea în limba engleză va prevala (va avea prioritate).